אנו פועלים ומקדמים את נושא הנגישות בסניפינו.
אנו רואים בלקוחות עם מוגבלות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה בסניפי הרשת ובמחלקות השונות בארגון.
פועלנו בתחום הנגישות מבוצעת בלוח זמנים המוגדר בתקנות נגישות לשירות.